@sharedomo
Smart Tips: Register for our Free Membership|earn point every purchase

@sharedomo

@sharedomo
好耐之前係story 同大家分享過我係個種M痛會痛到典床典席,出哂冷汗會頭暈嘅人黎😭試左三個月,我覺得呢款按摩油對我黎講都幾有效,唔知大家會唔會好似我咁喺未黎經前一兩日已經開始有陰陰地痛,用呢支油按摩真係即時舒緩到個種陰陰痛嘅感覺!經痛嘅時候用佢打圈按摩都會舒服好多,唔使淨係依賴止痛藥,用埋佢嘅功效比起熱水袋更加持久同有效.
.
如果你受經痛困擾嘅話我都好推薦你試下,因為佢真係幫到我令我食少左止痛藥(由成個經期要食三粒止痛減少到食一粒).

同類別


標籤相關