@sinzy.sharing
記得先免費登記成為會員|每次消費賺取積分專享禮遇

@sinzy.sharing

@sinzy.sharing
☁️護膚品☁️
▫️𝗡𝘂𝗱𝗲 𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝗰 𝗗𝗮𝗺𝗮𝘀𝗸𝗥𝗼𝘀𝗲 𝗛𝘆𝗱𝗿𝗼𝘀𝗼𝗹 $140@100𝗆𝗅
睇開我嘅分享都知我好鐘意玫瑰水 呢支有機大馬士革玫瑰純露我都想試好耐!! 佢果然不失我期望 天然嘅玫瑰味 朝早噴勁refreshing 可以噴出超細嘅噴霧 超抵讚😍保濕度都唔錯 鐘意玫瑰味嘅可以去試下~😚

同類別


標籤相關