@zozo.share
記得先免費登記成為會員|每次消費賺取積分專享禮遇

@zozo.share

@zozo.share
今次同大家講下近期用緊嘅潤唇膏.
(利申:我係超級乾嘴人,一年四季都會搽潤唇膏!嘴唇邊會經常敏感甩皮,❌好勁香料嘅潤唇膏!) 🔺Nude Story 甜玫瑰天竺葵護唇膏
呢枝我係出街用嘅,搽上嘴有玫瑰味🌹中度滋潤的lip balm,因為佢有玫瑰天竺葵精油,有時lam到嘴唇之後成個口都有d精油味,好似食左成枝潤唇膏咁😂 😘

同類別


標籤相關