@malut_life
記得先免費登記成為會員|每次消費賺取積分專享禮遇

@malut_life

@malut_life
Nude story @nudestoryhk 嘅卸妝balm🦭
價錢相宜
氣味芳香
清潔力足

有人覺得香味迫人會薰到眼
或是清潔不足以去濃濃嘅眼妝

因為大多數時間只搽防曬/ 化淡眼妝
對我來說清潔力無甚麼可抱怨
油嘅質感,對溶解粒粒有感
好幾次都捽到粒粒出嚟
皮膚有變平滑

同類別


標籤相關