@amorebeauty.hk
記得先免費登記成為會員|每次消費賺取積分專享禮遇

@amorebeauty.hk

@amorebeauty.hk
4️⃣Nude Story植物維他命A再生修護精華(#試用💰HK$568/30ml)
比起普通嘅retinol,呢款精華用咗植物維他命A,會更加溫和但一樣有抗老嘅功效。佢質地水潤輕薄,第一下擦落面會覺得好水、無咩感覺,過咗一陣反而會感到少少滋潤,係恰到好處嘅感覺。用完一支,覺得膚質摸落去感覺有嫩滑咗。

同類別


標籤相關